Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

GİRİŞ :

Bu sözleşme ile Eryetiş Vakfı'na ait olan http://www.eryetisvakfi.org  adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan Eryetiş Vakfı ile Müşteri, sitenin ve bu site üzerinden satın alınabilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili aşağıda belirtilen madde ve koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, siparişinin internet ortamında Eryetiş Vakfı 'na gönderilmesi ile bu sözleşmeye imza atmış sayılır. eryetisvakfi.org, Müşterinin siparişini kabul etmekle bu sözleşmeye imza atmış sayılır.

TARAFLAR

Eryetisvakfi.org : Eryetiş Eğitim ve Kültür Vakfı' nı ifade eder.                                             

Müşteri: Hizmet ve/veya hizmetlerden faydalanmak için başvurup Müşteri kaydı oluşturmuş kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder.
Hizmetler: http://www.eryetisvakfi.org  adresli internet sitesi üzerinden sunulan, satılan ve sağlanan servisler ve hizmetlerin tümünü ifade eder.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. İş bu sözleşmenin konusu sitede belirtilen hizmetler ile ilgili karşılıklı hakların korunması ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2.ÜYELİK İŞLEMLERİ

2.1. Üyelik bilgileri, Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Yapılan işlemlerde bu bilgiler kullanılacağından, Müşterinin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bu konudaki olası bir hatanın mesuliyeti Müşteriye aittir.

2.2. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış kimlik beyanında bulunan Müşteri, gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar eryetisvakfi.org  bu Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma hakkını saklı tutar.

2.3. Müşteri, kendisine eryetisvakfi.org  tarafından sağlanan her tür üye bilgisi, şifre ve parolanın güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu şifre ve parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan eryetisvakfi.org  sorumlu tutulamaz.

2.4. Eryetisvakfi.org'da kayıtlı Müşteri hesapları üzerinde ihtilafa düşen taraflar durumu kendi aralarında çözmelidir. Eryetisvakfi.org  gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı hizmetleri duraklatmak ve taraflardan resmi belge yahut bu hususta verilmiş bir mahkeme kararı talep etmek hakkına sahiptir. Bu araştırmalar ya da tarafların ortak beyanı ya da yargı mercii kararı doğrultusunda Eryetisvakfi.org  anlaşmazlık konusu hesabı gerçek hak sahibine aktarır. 

 

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. WEB SİTESİNİN İÇERİĞİ VE YAYINI

3.1.1. Müşteri, kendisine tahsis edilen disk bölümlerinde ve/veya veritabanlarında barındırdıkları veri ve içeriklerden kendisi sorumludur.

3.1.. Üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmiş internet sitelerinin yayını Müşteriye haber verilmeksizin durdurulabilir. Güvenlik açığı sürdüğü sürece Eryetisvakfi.org hizmeti devam ettirmeme hakkına sahiptir.

3.1.3. Daha.net hiçbir açıklamaya yahut başvuruya gerek kalmaksızın içeriği aşağıdaki konulardan herhangi birisine giren yayınları Müşteriden onay almaya gerek kalmaksızın kaldırma hakkını haizdir.

3.2. E-POSTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Eryetisvakfi.org  e-posta sunucularının, 3. kişilerin e-posta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici veya reklam içerikli yığınsal e-posta gönderilmesi maksadı ile kullanılması yasaktır. Eryetisvakfi.org şikayet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri doğrultusunda, istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli yığınsal (spam) e-posta gönderimi tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını haizdir. 

3.3. GİZLİLİK

3.3.1. Müşterilere ait demografik bilgiler sitenin reklam verenleriyle paylaşılabilir, bu paylaşım Müşterilerin kişisel bilgilerinin aktarılmasını içermez.

3.3.2. Eryetisvakfi.org, Müşterilerine herhangi bir hizmeti (ödeme altyapısı vb) üçüncü bir taraf aracılığıyla sunduğu takdirde o hizmetin gerçekleşmesi için gerekli bilgiler üçüncü tarafa iletilir. Söz konusu taraf, bu bilgiyi hizmetin gerçekleştirilmesi dışında bir amaçla kullanamaz. Kullanır ise bundan dolayı Eryetisvakfi.org'a sorumluluk yüklenemez.

3.3.3. Eryetisvakfi.org’un internet sitesinden başka sitelere linkler vardır. Eryetisvakfi.org, bu siteden link verilen diğer sitelerin içeriğinden ve gizlilik politikalarından sorumlu değildir. 

3.4. YEDEKLEME

Müşterilerin verilerinin yedekleme ve saklama yükümlükleri Müşteriye aittir. Eryetisvakfi.org Müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen Eryetisvakfi.org  hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Eryetisvakfi.org  sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece Müşterinin sorumluluğundadır. 

 

3.5. SAİR HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.5.1. Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bunu yapar yahut yapmaya teşebbüs ederse oluşabilecek her tür zararı ve/veya tazminat talebini karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

3.5.2. Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve bunları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. 

3.5.3. Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm uygulama ve yaptığı her tür işlemden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu şahsen kendisinin üstlendiğini kabul eder. Bu konuda doğabilecek sorunlardan Eryetisvakfi.org 'a doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir kusur atfedilemez, zarar tazmini istenemez.

 

 

Anasayfa *Hizmet Sözleşmesi