Hakkımızda

Eryetiş Eğitim ve Kültür Vakfı

Eryetiş Eğitim ve Kültür Vakfı , 2002 yılında  ERYETİŞ  ailesi tarafından kuruldu.Vakfın yönetim kurulu başkanlığını Sayın Vedat ERYETİŞ yürütmektedir.

Vakfın amacı: Türk toplumunun kültürel mirasını koruyup geliştirmek, milli bilince sahip, üstün nitelikli, bilgili, kültürlü, çağdaş, cumhuriyetimizin değerlerini ve ilkelerini benimseyen kuşakların yetişmesine katkı sağlamak; bu amaca ulaşmak için her alanda ve derecede  okullar açmaktır.

Vakfın Çalışmaları:  Eryetiş Eğitim ve Kültür Vakfı, kuruluşundan bugüne kadar, anaokulu, ilköğretim okulu, akşam lisesi, denizcilik meslek lisesi, dershane ve üniversite düzeyinde eğitim kurumlarının kuruluş çalışmalarına aktif destek sağlamış, gelir düzeyleri yetersiz, başarılı öğrenciler öğrenim bursu ile desteklenmiştir. Vakfın yeni okullar açma ve Türkiye’de meslek yüksek okulları, üniversite kurma çalışmaları devam etmektedir.